100

orașefilmeinvitați

piatra neamț

VINERI 23 NOIEMBRIE 2018

ORA 19 | PIATRA NEAMȚ

CINEMA DACIA

PROIECTIA FILMULUI "TITATNIC VALAS" ÎN REGIA LUI PAUL CALINESCU

ION DICHISEANU

ACTOR
S-a născut în Adjud, iar la vârsta de nouă ani a fost luat prizonier, împreună cu familia sa, de către nemți. Au petrecut un an în Ungaria, hrănindu-se din cazane și trăind într-o veche fabrică de bere transformată în lagăr până când au fost salvați de americani.....

tITANIC VALS (1965)

Regizor: Paul Călinescu
Durată: 95 minute
Gen: Comedie
Rating: Audiență generală
Distribuție: Grigore Vasiliu-Birlic, Kitty Gheorghiu-Musatescu, Silvia Fulda, Tamara Buciuceanu, Ion Dichiseanu, Ștefan Mihăilescu-Brăila, Coca Andronescu, Mihai Fotino, Ion Fintesteanu

Ecranizare a piesei omonime a lui Tudor Muşatescu, filmul „Titanic-Vals” a beneficiat de un scenariu excelent scris de dramaturg în colaborare cu regizorul Paul Călinescu. Reconstituirea mediului social interbelic, plin de farmec și zgomotos, este susținută artistic prin interpretările excepționale ale unor mari actori care transmit senzații intense memorabile.

Comicul de situații, de limbaj sau de nume este completat cu satira acidă la adresa regimului capitalist din trecut, fiind luate fin în derâdere religia, biserica, fraudele electorale deosebit de actuale sau moravurile omeneşti precum setea de parvenire, lăudăroşenia, ipocrizia, politeţea de faţadă sau gesturile de paradă.

PIATRA NEAMȚ

Primele menţiuni scrise despre această aşezare sunt datorate Cronicii Ruseşti în jurul anilor 1387-1392. În aceeași perioadă, localitatea apare în documentele ocazionate de expediţia regelui Sigismund de Luxemburg în Moldova în anul 1395. Dintre documentele interne, este menţionat actul din 31 iulie 1431, prin care Alexandru cel Bun a dăruit Mănăstirii Bistriţa două prisăci şi o „casă a lui Crăciun de la Piatra”.

La începutul veacului al XVII-lea târgul Piatra era un centru de producţie agricolă şi meşteşugărească. Cu timpul activităţile meşteşugăreşti şi comerciale s-au diversificat, astfel că sfârşitul sec. al XVIII-lea şi începutul sec. al XIX-lea impune Piatra ca cel mai important centru urban şi comercial al ţinutului Neamţ. Apar apoi fabrici de cherestea, săpun, chibrituri, bere, mori, dezvoltarea oraşului ducând la construirea căii ferate Piatra-Neamţ - Bacău şi deschiderea filialei locale a Băncii Naţionale.

În 1864, târgul Piatra îşi va schimba numele, pe cale administrativă, în Piatra-Neamţ, pentru a nu mai fi confundat cu localitatea Piatra din judeţul Olt.